کراتین آی اس اس(Creatine Monohydrat)

کراتین آی اس اس(ISS Creatine Monohydrat )


کراتین مونوهیدرات آی اس اس


ترکیبات :
کراتین مونوهیدرات

طریقه مصرف :
دو مرحله مصرف برای کراتین وجود دارد که عبارتند از ؛ مرحله بارگیری و نگهدارنده. در مرحله بارگیری(5 روز اول) 5 گرم از پودر کراتین را با 150 میلی لیتر آب مخلوط نموده و چهار بار در روز میل نمایید. مرحله نگهدارنده : در این مرحله مصرف روزانه 5 گرم قبل و بعد از تمرین توصیه می شود.
موارد مصرف :
کمک به افزایش محتوای کراتین عضله، افزایش حجم عضلات، کمک به افزایش توان در تمرینات استقامتی
هشدار :
این فراورده مکمل غذایی می باشد و جهت پیشگیری و درمان نمی باشد و در دوران بارداری یا شیردهی با مشورت پزشک مصرف شود .
چنانچه هر داروی دیگری مصرف میکنید قبل ازمصرف این فراورده با پزشک و داروساز مشورت نمایید .
در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود


ISS Creatine


Ingredients :
Creatine
Direction for use :
There are two Phase for using creatine: loading and maintenance. In the loading phase (first 5 days) 5 grams of creatine powder mixed with 150 ml of water and drink four times a day. Maintenance phase: 5 grams before and after workout is recommended.
instructions for use :
Helps to increases Creatine, Monohydrate helps to increase muscle volume, regeneration in endurance sports

Warning :
This product is supplement. not for prevention and treatment. During pregnancy or breastfeeding consult your doctor. If you're taking any medicine, consult your doctor and pharmacist before Use it.
Store in a cool dry place Keep Out of Reach of Childre
فارسی